Privacy Policy

Privatlivspolitik - version 1, Maj 2018


Vi behandler personoplysninger

I forbindelse med vores arbejde behandler nogle almindelige personoplysninger, som du eller anden part har udleveret til os i forbindelse med etablering af samarbejdskontrakt.

Oftest er det oplysninger såsom

  • Navn, Adresse, telefon, e-mail, kundenummer
  • Relevante oplysninger for vores assistance for dig, eller dine medarbejdere.

 Vi behandler ikke dine data til automatiske afgørelser (Profilering). 

 Vi overholder gældende lov

 Vi overholder den til enhver tid gældende danske persondatalov og EU lovgivning.

Vi udleverer ikke dine data til hvem som helst

Dog er vi nødsaget til at anvende forskellige betroede leverandører og samarbejdspartnere til nogle opgaver. Det kan være

  • Specialister der kan løse særlige opgaver, eventuelt direkte relateret til den IT-opgave vi løser for dig
  • Leverandører af eksempelvis regnskab og revision, juridisk bistand el. lign.
  • Leverandører af regnskabssystem, arkivsystem og lign.

Vi kan også videregive oplysninger hvis vi i god tro mener at dette er nødvendigt for at overholde gældende lov, bestemmelser, imødegå sagsanlæg, eller på krav fra officiel myndighed, samt for at registrere eller imødegå bedrageri.

Vi sletter dine data når de ikke er relevante

Vi tilstræber at slette eller anonymisere personoplysninger, så snart de ikke er relevante. Dog er vi begrænset af bogføringslovens krav om at opbevare data i 5 år, såfremt personoplysninger er underlagt denne lov beholdes de jf. lovens forskrifter 

Dine rettigheder

Jf. EU persondataforordningen har du flere rettigheder. Du har ret til at anmode os om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet

Du kan klage

Til Datatilsynet retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed:
https://www.datatilsynet.dk/

Vi er dataansvarlige og kan kontaktes pr. mail jf. nedenstående

NEMO ApS
Brandstrupvej 4
2610 Rødovre
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

 

Customer Login